Պետական կենսաթոշակը` պետական բյուջեի միջոցների հաշվին oրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով որոշակի պայմանների առկայության դեպքում ֆիզիկական անձին տրվող նյութական բավարարումն է, որպես սոցիալական երաշխիք

ՀՀ Սահմանադրության 83-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք, օրենքին համապատասխան, ունի մայրության, բազմազավակության, հիվանդության, հաշմանդամության, աշխատավայրում դժբախտ պատահարների, խնամքի կարիք ունենալու, կերակրողին կորցնելու, ծերության, գործազրկության, աշխատանքը կորցնելու և այլ դեպքերում սոցիալական ապահովության իրավունք:

Այսինքն պետական կենսաթոշակը` պետական բյուջեի միջոցների հաշվին oրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով որոշակի պայմանների առկայության դեպքում ֆիզիկական անձին տրվող նյութական բավարարումն է, որպես սոցիալական երաշխիք:

Համաձայն <<Պետական կենսաթոշակների մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի՝ տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակ նշանակվում է 63 տարին լրացած անձին, եթե նա ունի առնվազն 25 տարվա աշխատանքային ստաժ: 63 տարին լրացած անձին տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակ նշանակվում է նաև 25 տարվա աշխատանքային ստաժից պակաս ստաժի առկայության դեպքում, եթե նա ունի առնվազն 10 օրացուցային տարվա աշխատանքային ստաժ:

 

Կենսաթոշակի անցնելու տարեթիվը

 

2012 թ.

 

2013 թ.

 

2014 թ.

 

2015 թ.

 

2016 թ. և հետո

 

Աշխատանքային ստաժը

 

 

6 տարի

 

7 տարի

 

8 տարի

 

9 տարի

 

10 տարի

Տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձը կենսաթոշակ նշանակելու համար կարող է դիմել ցանկացած ժամանակ` իր հայեցողությամբ: Տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակը նշանակվում է ցմահ:

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել