Ի՞նչ է սոցիալական փաթեթը, ու՞մ է տրամադրվում, ի՞նչ է այն ներառում

Սոցիալական փաթեթը ՀՀ պետական մարմիններում և կրթության, մշակույթի, գիտության ու սոցիալական պաշտպանության ոլորտների պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններում աշխատողների և (կամ) նրանց անմիջական ընտանիքների անդամների առողջական, կրթական և այլ խնդիրների ապահովման միջոցառումների համախումբ է՝ աշխատողների մոտիվացման և աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման նպատակով:

ՆՊԱՏԱԿ

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐ

 

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ


ԱՇԽԱՏՈՂԻ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄ

 • Աշխատողի ամուսին
 • Մինչև 27 տարեկան զավակներ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹԻ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ

Սոցիալական փաթեթի սահմանաչափը մեկ դրույքի կամ նորմալ աշխատաժամանակի համար սահմանված է

Սոցիալական փաթեթի սահմանաչափի հաշվարկ

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ

 • Սոցիալական փաթեթի գումարն անկանխիկ գումար է, որը փոխանցվում է բանկում բացված սոցփաթեթի հաշվին:
 • Գումարն ունի կուտակային բնույթ:
 • Բանկը սոցփաթեթի հաշվի բացումն ու սպասարկումն իրականացնում է անվճար, աշխատողին տրամադրում է սոցփաթեթի հաշվի վերաբերյալ տեղեկանք,  հաշվին առկա դրական մնացորդի դիմաց վճարում է տոկոս`համաձայն կնքած պայմանագրի:

ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

 1. Աշխատողը բանկում բացում է սոցփաթեթի հաշիվ:
 2. Բանկից վերցնում է տեղեկանք և  ներկայացնում այն իր աշխատանքի վայրի հաշվապահություն:
 3. Հաշվապահությունում լրացնում է դիմում և ամեն ամիս ստանում սոցիալական փաթեթի գումարները:

ԿԱՆԽԻԿԱՑՈՒՄ

ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹՈՒՄ ՆԵՐԱՌՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՈՎՔԵ՞Ր ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՕԳՏՎԵԼ ՆՇՎած ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ

Ի՞նչ բժշկական ծառայություններ է ներառում պարտադիր կանԽարգելիչ բժշկական քննության փաթեթը

 • Ընդհանուր պրակտիկայի բժշկի խորհրդատվություն՝ զարկերակային ճնշման պարտադիր չափումով և մարմնի զանգվածի որոշմամբ.
 • տղամարդկանց համար ուռոլոգի (բացակայության դեպքում վիրաբույժի) խորհրդատվություն.
 • կանանց համար գինեկոլոգի խորհրդատվություն.
 • կանանց համար կրծքագեղձի ֆիզիկալ զննում.
 • արյան ընդհանուր հետազոտություն՝ լեյկոֆորմուլայով.
 • խոլեստերինի որոշում արյան մեջ.
 • էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ).
 • որովայնի խոռոչի, փոքր կոնքի օրգանների և վահանաձև գեղձի ուլտրաձայնային հետազոտություն, կանանց համար` նաև կրծքագեղձի ուլտրաձայնային հետազոտություն:

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2016 թվականից սկսած` պարտադիր կանխարգելիչ բժշկական քննություն անցնելն ակտիվացնում է սոցիալական փաթեթի` սույն որոշման N 2 հավելվածով նախատեսված ծառայությունները` տվյալ և հաջորդ տարվա համար, ընդ որում, նշված ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունն ակտիվանում է այն պահից, երբ էլեկտրոնային տվյալների շտեմարանում արձանագրվում է շահառուի բժշկական քննություն անցնելու փաստը: 2017 թվականից սկսած պարտադիր կանխարգելիչ բժշկական քննություն անցնելն ակտիվացնում է սոցիալական փաթեթի ծառայությունները և (կամ) սոցփաթեթի հաշվում առկա դրամական միջոցները կանխիկացնելու իրավունքը կանխարգելիչ բժշկական քննություն անցնելու վերաբերյալ տեղեկանքն ստանալու օրվանից մեկ տարի ժամկետով:

ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Հիփոթեքային վարկի ամսական վճարի մարման ծառայությունից օգտվելու համար աշխատողի հիփոթեքային վարկի պայմանները պետք է համապատասխանեն  §Ազգային հիփոթեքային ընկերություն¦ ՎՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից վերաֆինանավորվող հիփոթեքային վարկերի ընդհանուր պայմաններին, որոնք ներկայացված են այդ ընկերության կայքում`www.nmc.am:

ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՆԵՐԱՌՎԱԾ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Սոցփաթեթում ընդգրկվում են ՀՀ-ի և ԼՂՀ-ի հետևյալ կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական և հավատարմագրված ոչ պետական ուսումնական հաստատություններըª

 • բարձրագույն և հետբուհական հիմնական կրթական ծրագրեր,
 • նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական հիմնական կրթական ծրագրեր,
 • Հանրակրթական հիմնական ծրագրեր (բացառությամբ՝ մասնագիտացված և հատուկ ծրագրերի):

Սոցիալական փաթեթի շրջանակներում հնարավոր է փոխանցում իրականացնել միայն վերոգրյալ կրթական ծրագրերի համար:

ՀԱՆԳՍՏԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայության մեջ են մտնում ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում գրանցված ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կողմից` սահմանված կարգով հաշվառված զբոսաշրջային օպերատորները, որոնց ցանկը հրապարակված է ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության պաշտոնական կայքում:

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Սոցիալական փաթեթի վերաբերյալ հարցերի կամ տեղեկատվություն ստանալու համար.

1.ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության պաշտոնական կայք.

www.mlsa.am

2.ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցեի նախարարության թեժ գիծ.

(10) 56-5354

3.ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության էլ. փոստ.

[email protected]

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել