Արդարադատության նախարարի խորհրդական Աննա Վարդապետյանի կենսագրությունը

Իրավաբան.net-ը ներկայացնում է արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանի խորհրդական Աննա Վարդապետյանի կենսագրությունը:

Ծննդյան տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր

18 փետրվարի 1986թ.,

Աշխատանքային գործունեություն

07.2014 – 04.2018 – ՀՀ դատական դեպարտամենտի ղեկավարի առաջին տեղակալ,Դատարանների նախագահների խորհրդի քարտուղար
2010թ-ից  առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի ամբիոնի դասախոս
2017թ-ից՝ նույն ամբիոնի դոցենտ
03.2013-07.2014թթ.- ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահի խորհրդական
03.2009-03.2013թթ.- ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահի ավագ օգնական
12.2008-03.2009թթ.- ՀՀ վճռաբեկ դատարան, իրավական փորձաքննությունների վարչության ավագ մասնագետ
10.2008-12.2008թթ.- ՀՀ վճռաբեկ դատարան իրավական փորձաքննությունների վարչության մասնագետ
04.2007-10.2008թթ.- ՀՀ վճռաբեկ դատարան, իրավական փորձաքննությունների վարչության կրտսեր մասնագետ
09.2003-05.2005թթ.- Ավան համայնքի ղեկավարի խորհրդական

Կրթություն

Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ՝ 2006թ., մագիստրատուրա` 2008թ., ասպիրանտուրա` 2012թ.

Այլ տեղեկություններ

2015թ-ից  առ այսօր Լոնդոնի միջազգային հարաբերությունների թագավորական ինստիտուտի անդամ
2016թ-ից  առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի Իրավագիտություն – 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.05) անդամ

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ազատ տիրապետում է հայերենին (մայրենի լեզու), անգլերենին և ռուսերենին

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
1. Аветисян С.С., Вардапетян А.К. Влияние решений Европейского суда по правам человека на развитие прецедентного права в Республике Армения по уголовно-процессуальным вопросам 2017 | Հոդված/Article Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский Государственный Университет Правосудия Стратегии развития уголовно-процессуального права в XXI в.”, Материалы V Международной научно-практической конференции 10-11 ноября, Москва 2017, 13-21 էջեր
2. Դ.Ավետիսյան, Ս.Ավետիսյան, Հ.Ասատրյան, Ե.Դանիելյան, Ա.Դանիելյան, Ա.Հովհաննիսյան, Տ.Սուջյան, Ժ.Ստեփանյան, Ա.Վարդապետյան Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 3) 2016 | Գիրք/Book Ուսումնական ձեռնարկ, հատոր 3, Երևան, 2016, 460 էջ
3. Աննա Վարդապետյան ,Մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու ոլորտում կատարվող արարքների որակման առանձնահատկությունները արարքի հանցավորությունը բացառող հանգամանքների և բժշկական սխալի համատեքստում 2016 | Հոդված/Article ,ԼՂՀ Դատական իշխանությունե իրավական տեղեկատվական-վերլուծական հանդես, թիվ 2/21, 2016,18-31 էջեր
4. Դավիթ Ավետիսյան, Աննա Վարդապետյան, Մարդու օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու ոլորտում կատարվող` մարդու կյանքի դեմ ուղղված հանցագործությունների քրեաիրավական որակման առանձնահատկությունները (կյանքի իրավունքի վերաբերյալ ՀՀ քրեական իրավունքի տեսության մեջ և ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքում առկա մոտեցումների համատեքստում) 2016 | Հոդված/Article ,Դատական իշխանությունե գիտամեթոդական ամսագիր, թիվ 7/205, 2016,122-134 էջեր
5. Դավիթ Ավետիսյան, Աննա Վարդապետյան Մարդու օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու ոլորտում կատարվող` մարդու առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունների քրեաիրավական որակման առանձնահատկությունները (առողջության իրավունքի վերաբերյալ ՀՀ քրեական իրավունքի տեսության մեջ և ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքում առկա մոտեցումների համատեքստում) 2016 | Հոդված/Article ,Դատական իշխանությունե գիտամեթոդական ամսագիր, թիվ 7/205, 2016,134-142 էջեր
6. Анна Вардапетян (Армения) Особенности уголовно-правовой квалификации в Республике Армения преступлений, направленных против достоинства, жизни и здоровья человека, совершаемых в сфере трансплантации органов и (или) тканей человека 2015 | Հոդված/Article Южнокавказский Юридический Журнал 06/2015 Проблемы Уголовного Права и Уголовно-Процессуального Права, 2015, 52-61 էջեր
,Anna Vardapetyan (Armenia) The Peculiarities of Criminal Legal Qualification of Crimes Against Human Dignity, Life and Health Committed in the Area of Transplantation of Human Organs and (or) Tissues in theRepublic of Armenia 2015 | Հոդված/Article South Caucasus Law Journal 06/2015 Problems of Criminal Law and Criminal Procedural Law, 2015, 207-214 էջեր
7. Դ.Ավետիսյան, Ս.Ավետիսյան, Հ.Ասատրյան, Հ.Ավագյան, Ա.Մարգարյան, Ռ.Մելիքյան , Հ. Ղուկասյան , Ա. Վարդապետյան Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 2) 2013 | Գիրք/Book Ուսումնական ձեռնարկ, հատոր 2, Երևան, 2013, 488 էջ
8. Դավիթ Ավետիսյան, Վահե Ենգիբարյան, Աննա Վարդապետյան Խոշտանգումների կամ անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի քննության հրատապ հիմնախնդիրները2012 | Գիրք/Book Երևան,,Ասողիկե, 2012, 176 էջ
9. Դավիթ Ավետիսյան, Վահե Ենգիբարյան, Արման Թաթոյան, Աննա Վարդապետյան Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության հիմնախնդիրները 2012 | Գիրք/Book Երևան, ,Անտարեսե, 2012, 162 էջ
10. Ա. Կ. Վարդապետյան Հիմնավորված ռիսկն ու բժշկական սխալը՝ որպես մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու հետ կապված արարքների հանցավորությունը բացառող հանգամանքներ 2012 | Հոդված/Article Դատական իշխանություն, թիվ 5(154), 2012, 30-35 էջեր
11. Դ.Զ. Ավետիսյան, Հ.Ե. Սարգսյան, Տ.Ռ. Պետրոսյան, Տ.Վ. Սահակյան, Ս.Լ. Մնոյան, Ս.Գ. Կոստանյան, Վ.Գ. Ենգիբարյան, Ս.Ռ. Մարաբյան, Ա.Կ. Վարդապետյան ՀՀ դատավորի վարքագծի կանոնների մեկնաբանություններ,2012 | Գիրք/Book Երևան, ՀՀ դատավորների միություն, 2012, 224 էջ
12. Աննա Վարդապետյան Մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու հետ կապված հանցագործությունների հատուկ սուբյեկտը 2012 | Հոդված/Article Պետություն և իրավունք, թիվ 1-2(55-56), 2012, էջ 86-93
13. Ա. Մկրտումյան, Դ. Ավետիսյան, Հ. Ղուկասյան, Հ. Ասատրյան, Վ. Ենգիբարյան, Ռ. Մելիքյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Վարդապետյան,Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 1) 2011 | Գիրք/Book Երևան ,Ասողիկե 2011, 408 էջ
14. Ե.Խունդկարյան, Հ.Սարգսյան, Մ.Մարտիրոսյան, Վ.Ենգիբարյան, Ա.Վարդապետյան Դատական ծառայողի սեղանի գիրք 2011 | Գիրք/Book Երևան, ,Անտարեսե, 2011, 308 էջ
Աննա Վարդապետյան Մարդու օրգանների և (կամ) հյուսվածքների փոխպատվաստման հետ կապված առանձին հիմնախնդիրներ 2011 | Հոդված/Article Պետություն և իրավունք, թիվ 2(52), 2011, 28-37 էջեր
15. Ա.Մկրտումյան, Դ.Ավետիսյան, Հ.Սարգսյան, Վ.Ենգիբարյան, Ռ.Մելիքյան, Լ.Աբրահամյան, Ա.Վարդապետյան Դատավորի ձեռնարկ (Գիտագործնական վերլուծություն) 2010 | Գիրք/Book Երևան ,Ասողիկե, 2010, 416 էջ
16. Դավիթ Ավետիսյան, Վահե Ենգիբարյան, Աննա Վարդապետյան Վատ վերաբերմունքի և անպատժելիության դեմ պայքարը: ՀՀ օրենսդրության ու դատական պրակտիկայի հիմնախնդիրները 2010 | Գիրք/Book Երևան, ,Անտարեսե, 2010, 112 էջ
17. Դավիթ Ավետիսյան, Վահե Ենգիբարյան, Աննա Վարդապետյան Վատ վերաբերմունքի և անպատժելիության դեմ պայքարը: Իրավական վերլուծություն մինչդատական վարույթն իրականացնող մարմինների համար 2010 | Գիրք/Book Երևան, ,Անտարեսե, 2010, 200 էջ
ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. “European court of Human Rights, Collection of Judgments, volume 8”/ Published With the Financial Support of the European Union and the Council of Europe Joint Program /Yerevan 2011
2. “European court of Human Rights, Collection of Judgments, volume 7”/ Published With the Financial Support of the European Commission and the Council of Europe Joint Program “Support for access to Justice in Armenia”/Yerevan 2010
3. “Effective Investigation of Ill-treatment”, Guidelines on European Standards by Eric Svanidze/Published by Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Council of Europe/Yerevan 2010
4. “Combating Ill-treatment and Impunity and Effective Investigation of Ill-treatment”,Country Report on Armenia by Eric Svanidze/Published by Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Council of Europe/Yerevan 2010
5. “Combating Ill-treatment and Impunity”, Rights of Detainees and Obligations of Law-enforcement officials, 11 Key Questions and Answers by Eric Svanidze/Published by Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Council of Europe/Yerevan 2010
6. “Human Rights and Criminal Procedure: the Case Law of the European Court of Human Rights” by Jeremy McBride/Published With the Financial Support of the Council of Europe/ Yerevan 2009

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել