Ի՞նչ փաստեր է հաստատում նոտարը

«Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածը, ի թիվս նոտարի կողմից իրականացվող նոտարական գործողությունների, սահմանում է նաև, որ նոտարը հաստատում է իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստեր: Նոտարը հաստատում է այն փաստերը, որոնցից կախված են քաղաքացիների կամ իրավաբանական անձանց անձնական կամ գույքային իրավունքների ծագումը, փոփոխումը կամ դադարումը:

«Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքի 81.1-րդ հոդվածը սահմանում է իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստերը, որոնք ենթակա են հաստատման նոտարի կողմից:

Նոտարը հաստատում է հետևյալ փաստերը.

1) անձանց ազգակցական հարաբերությունները.

2) անձի` ուրիշի խնամքի տակ լինելը.

3) ծննդյան, որդեգրման (դստերագրման), ամուսնության, ամուսնալուծության և մահվան գրանցումը.

4) ժառանգությունն ընդունելը և ժառանգության բացման վայրը.

5) իրավունք սահմանող փաստաթղթերի պատկանելությունը, բացառությամբ անձնագրի և զինվորական փաստաթղթերի.

6) սեփականության իրավունքով գույքի տիրապետումը.

7) անձանց բանավոր հայտարարությունները.

Նոտարը օրենքով նախատեսված դեպքերում հաստատում է իրավաբանական նշանակություն ունեցող այլ փաստեր:

Ընդ որում, իրավաբանական նշանակություն ունեցող վերը նշված փաստերի հաստատման դեպքում նոտարին դիմելը դիտարկվում է որպես արտադատական կարգ, որի պահպանումը բոլոր դեպքերում անհրաժեշտ է, քանի որ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի համաձայն՝ դատարանն իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստը հաստատում է միայն այն դեպքում, եթե դիմողը հնարավորություն չունի այլ կարգով ստանալու այդ փաստը հավաստող պատշաճ փաստաթղթեր կամ անհնար է վերականգնել կորցրած փաստաթղթերը:

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել