Նոր փոփոխություններ՝ երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը սահմանելու, երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգի վերաբերյալ

Կառավարության որոշմամբ «Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը սահմանելու, երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը հաստատելու մասին» կառավարության որոշումը լրացվել է դրույթով, որի համաձայն՝ նոր ծնված երրորդ երեխայի մեկ տարին լրանալու ամսվան հաջորդող ամսվանից՝ ցանկացած բանկային հաշվի փոխանցելու միջոցով պարբերական կամ միանվագ վճարումները կկատարերվեն,  բայց ոչ ավելի, քան ամսական 25000 դրամ:

Սահմանված կարգով ընտանեկան դրամագլուխը տնօրինելու համար ընտանեկան դրամագլուխը տնօրինելու իրավունք ունեցող անձը բանկ է ներկայացնում ընտանեկան դրամագլխից պարբերական կամ միանվագ վճարումներ կատարելու մասին դիմում (այսուհետ` դիմում):

Բանկը մերժում է դիմումը, եթե դիմողն ընտանեկան դրամագլուխը տնօրինելու իրավունք ունեցող անձ չէ, կամ չի լրացել նոր ծնված երեխայի մեկ տարին:

Դիմումի հիման վրա ընտանեկան դրամագլխից վճարումներ են կատարվում (գումարը փոխանցվում է ընտանեկան դրամագլուխը տնօրինելու իրավունք ունեցող անձի ներկայացրած բանկային հաշվին)՝

ա. պարբերական՝ ոչ ուշ, քան դիմում ներկայացնելուն հաջորդող 3-րդ աշխատանքային օրը, եթե դիմումում նշված չէ այդ օրվան հաջորդող այլ օր, իսկ դիմում ներկայացնելու ամսվան հաջորդող ամիսների համար` ոչ ուշ, քան յուրաքանչյուր ամսվա 3-րդ աշխատանքային օրը, եթե դիմումում յուրաքանչյուր ամսվա համար նշված չէ այլ օր (բոլոր ամիսների համար` նույն օրը),

բ. միանվագ՝ ոչ ուշ, քան դիմում ներկայացնելուն հաջորդող 3-րդ աշխատանքային օրը, եթե դիմումում նշված չէ այդ օրվան հաջորդող այլ օր.

Սահմանված կարգով ընտանեկան դրամագլուխը տնօրինելու իրավունքը ծագում է նոր ծնված երեխայի մեկ տարին լրանալու ամսվան հաջորդող ամսվանից, բայց ոչ ավելի վաղ, քան`

ա. 2018 թվականի հունվարի 1-ից, եթե դիմումը ներկայացվում է մինչև 2018 թվականի մայիսի 1-ը,

բ. դիմելու ամսվա 1-ից, եթե դիմումը ներկայացվում է 2018 թվականի մայիսի 1-ին կամ դրանից հետո:

Կառավարության որոշումն ուժի մեջ կմտնի մարտի 22-ին:

Եվգենյա Համբարձումյան

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել