Ի՞նչ լիազորություններ ունեն ՀՀ հյուպատոսական հիմնարկները` կապված քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման հետ

«Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 5-րդն անդրադառնում է այն լիազորություններին, որոնք նաև տրված են ՀՀ հյուպատոսական հիմնարկներին:

Օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսական հիմնարկները սահմանված կարգով՝

ա) իրականացնում են ծննդի, ամուսնության, ամուսնալուծության, հայրության որոշման, անվան փոխման և մահվան պետական գրանցումը.

բ)Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, ինչպես նաև օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց դիմումներով եզրակացություններ են կազմում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կազմված քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումներում ուղղումներ, լրացումներ կամ փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ.

գ)ուղղումներ, լրացումներ կամ փոփոխություններ են կատարում իրենց մոտ պահվող քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումներում.

դ)իրենց կատարած քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումների հիման վրա տալիս են քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման վկայականներ, վկայականների կրկնօրինակներ և քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումը հաստատող այլ փաստաթղթեր.

ե)իրականացնում են քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման հետ կապված` սույն օրենքով և իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ լիազորություններ:

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել