Որքա՞ն աշխատավարձ կստանան պաշտպանության նախարարության աշխատակիցները

Կառավարությունն ընդունել է N 106-Ն որոշումը, որով նոր փոփոխություններ են ենթարկվել պետական իշխանության մարմիններում քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց  աշխատավարձերի չափերը:

Որոշումն ընդունվել է 2018 թվականի փետրվարի 8-ին, սակայն ուժի մեջ է մտնում այսօր՝ փետրվարի 22-ին:

«

ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

25.

Խորհրդական

178 հազար 578 դրամ

Գիտություն

26.

Պրոռեկտոր` գիտական հիմնարկության

317 հազար 472 դրամ

27.

Վարիչ` ասպիրանտուրայի

316 հազար 149 դրամ

28.

Պետ` բաժնի (գիտական հիմնարկության), ղեկավար` կենտրոնի (գիտական հիմնարկության)

308 հազար 212

29.

Ղեկավար` խմբի (գիտական հիմնարկության), խորհրդական գիտական գծով

300 հազար 937 դրամ

30.

Ավագ գիտաշխատող, ավագ գիտնական վերլուծաբան

226 հազար 860 դրամ

31.

Գիտաշխատող` գիտական կազմակերպությունում, գիտնական վերլուծաբան

163 հազար 365 դրամ

Կրթություն

32.

Վարիչ` ամբիոնի

248 հազար 25 դրամ

33.

Պետ` ցիկլի, պետ` բաժնի

226 հազար 860 դրամ

34.

Պետ` բաժանմունքի, ավագ դասախոս

184 հազար 530 դրամ

35.

Դասախոս, դասավանդող` միջնակարգ կրթության համակարգի (ըստ առարկաների)

163 հազար 365 դրամ

Առողջապահություն

36.

Բժիշկ` ուրոլոգ

181 հազար 885 դրամ

37.

Բժիշկ, բժիշկ` անզգայաբան, բժիշկ` համաճարակաբան, բժիշկ` սոնոգրաֆիստ, բժիշկ-օրդինատոր, բուժկետի պետ-բժիշկ, դեղագետ, բժիշկ` ֆիզիոթերապևտ, օրդինատոր-նեյրոակնաբույժ, պրոթեզավորող, վիրաբույժ, բժիշկ` գինեկոլոգ, բժիշկ` ֆունկցիոնալ ախտորոշման

178 հազար 578 դրամ

38.

Բուժակ, բուժակ-դեղատան պետ, բուժկետի պետ-բուժակ

99 հազար 210 դրամ

39.

Բուժքույր-անեսթեզիոլոգիայի և ռեանիմատոլոգիայի, բուժքույր` վիրաբուժության -82 հազար 675 դրամ

40.

Կլինիկական լաբորանտ, բուժքույր (լաբորանտ)` ճառագայթային ախտորոշման, բուժքույր` կազմակերպիչ, բուժքույր` ընդհանուր պրակտիկայի, բուժմատենավար, բուժքույր` վիճակագիր, դիետաբան, բուժքույր` ոսկրաբուժության, դեղագործ, բուժքույր` ֆունկցիոնալ ախտորոշման, մերսող, սանհրահանգիչ, տեխնիկ` պրոթեզավորող

76 հազար դրամ

Մշակույթ

41.

Տնօրեն` մշակույթի բնագավառում գործունեություն ծավալող կազմակերպության

112 հազար 438 դրամ

42.

Վարիչ` բաժնի, պետ` թանգարանի (կառուցվածքային ստորաբաժանում), տեղակալ` տնօրենի գիտական գծով

109 հազար 131 դրամ

43.

Ղեկավար` խմբի, պետ` ակումբի, վարիչ` գրադարանի

105 հազար 824 դրամ

44.

Գիտաշխատող` թանգարանում, գիտական կազմակերպությունում, խմբագիր

102 հազար 517 դրամ

45.

Երաժիշտ, նկարիչ-ձևավորող, գրադարանավար, թղթակից

99 հազար 210 դրամ

46.

Լուսանկարիչ, կինոմեխանիկ, պահապան

92 հազար 596 դրամ

»:
«
NN
ը/կ

Պաշտոնի անվանումը

Պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցը

ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂՆԵՐ

1.

Էլեկտրագազաեռակցող, եռակցող, ավագ գործիքագործ, փականագործ-գործիքագործ, խառատ, հղկող, ավտոփականագործ, փականագործ-մեքենագետ` ավտոմեքենայի, փականագործ` մեխանիկական հավաքման աշխատանքների, փականագործ, փականագործ` ավտոմեքենայի նորոգման, փականագործ-մեքենագետ` ավտոմեքենայի շարժիչի, փականագործ` ագրեգատների նորոգման, էլեկտրամեքենագետ` էլեկտրասարքավորումների փորձարկման և նորոգման, փականագործ-մեքենագետ` թռչող սարքերի պարաշյուտային և վթարափրկարարական միջոցների, շարժիչագործ, փականագործ-էլեկտրագետ` էլեկտրասարքավորումների նորոգման, կարբյուրատորագործ, ակումլյատորագործ (մարտկոցագործ), ֆրեզող, օպտիկ, նորոգող, ավտոէլեկտրիկ

123 հազար դրամ

2.

Ջոկի հրամանատար-վարորդ, հաշվարկի հրամանատար-վարորդ, ջոկի հրամանատար-վարորդ-լցավորող, կաթսայատան պետ-օպերատոր, ջոկի հրամանատար-պահակ

119 հազար դրամ

3.

Ավագ վարորդ, ավագ վարորդ-լցավորող

114 հազար 422 դրամ

4.

Վարորդ` հատուկ նշանակության տրանսպորտային միջոցի, վարորդ` շտապ բժշկական օգնության ավտոմեքենայի, վարորդ` հրշեջ ավտոմեքենայի, բուլդոզերավար, տրակտորիստ, մեքենավար` ուղեհարթիչների և կեռաշերեփների, էքսկավատորավար, մեքենավար` ավտոամբարձիչի, բանվոր` ճոպանասարքի-վարորդ` ավտոամբարձիչի, ավտոկռունկավար, կռունկավար

110 հազար 453 դրամ

5.

Քույր-տնտեսվար, խոհարար (ուհի), մատուցող (ուհի), բուֆետապան, սանիտար (ուհի), սանիտար (ուհի)-ախտահանող, սանիտար (ուհի)` վիրահատարանի, ախտահանող, վարսավիր, սպասուհի, հրշեջ, այգեպան` կանաչապատման աշխատանքների

82 հազար 675 դրամ

6.

Վարորդ` բեռնատար ավտոմեքենայի` ըստ բեռնատարողության (տոննա)

– մինչև 5 տոննա

– 5 – 10 տոննա

– 10 – 13 տոննա

95 հազար 903 դրամ
99 հազար 210 դրամ
102 հազար 517 դրամ

7.

Վարորդ` մարդատար ավտոմեքենայի` ըստ շարժիչի աշխատանքային ծավալի (լիտր)

– մինչև 1,8 լիտր

– 1,8 – 3,5 լիտր

– 3,5 լիտրից ավելի

92 հազար 596 դրամ
95 հազար 903 դրամ
99 հազար 210 դրամ

8.

Որմնադիր, ատաղձագործ, տանիքագործ, հյուսն, փականագործ` ջերմային ցանցերի սպասարկման, փականագործ-սանտեխնիկ, սանտեխնիկ, էլեկտրամեքենագետ` վերելակների սպասարկման, էլեկտրափականագործ` բարձր լարման հոսանքագծերի նորոգման, էլեկտրագետ, միջատազերծող, պղնձագործ, թիթեղագործ, ներկարար, ավագ բանվոր` ճոպանասարքի, բանվոր` ճոպանասարքի, էլեկտրամոնտյոր` գեներատորի, էլեկտրամոնտյոր, վերանորոգող` էլեկտրոնային ռադիոսարքավորումների, մալուխագործ

99 հազար 871 դրամ

9.

Կազմարար, հացթուխ, դերձակ, կոշկարար, մեքենավար` լվացող կայանքների, օպերատոր` սղոցանյութի վերամշակման կայանքի, օպերատոր` զտման կայանի, լաբորանտ` քիմիական անալիզի, օպերատոր` ջերմային ցանցերի, օպերատոր` կաթսայատան, օպերատոր` պոմպակայանի, օպերատոր` գազային կոմպրեսորի, օպերատոր` ջրամբարի, օպերատոր` սառնարանային սարքավորման, օպերատոր` լվացքի մեքենայի, օպերատոր` լվացման (լվացքի) մեքենայի, փականագործ-նորոգող, փականագործ-հավաքող, հավաքող` անվադողերի, օպերատոր` պատճենահանող և բազմացնող մեքենաների, մեքենավար` պոմպակայանքի, մեքենավար` ջերմաքարշի, բանվոր` խոհանոցի, լվացող՝ ամանեղենի, օժանդակ բանվոր` խոհանոցի, հավաքարար` կազմակերպության, արդուկող` ձեռքով, վերակացու` շենքերի, բեռնակիր, պահակ-օպերատոր, դռնապան, հանդերձապահ, վերելակավար, պահակ, աղբահանող բանվոր, բանվոր` տարբեր աշխատանքներ կատարող, բանվոր-տեսակավորող, փաթեթավորող` ձեռքով, բանվոր` օժանդակ

82 հազար 675 դրամ

»:

Եվգենյա Համբարձումյան

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել