Պատժվո՞ւմ է արդյոք բուժսպասարկման համար ապօրինաբար գումար գանձելը

Իրազեկ քաղաքացի նախագծի 99 -րդ տեսանյութի խորագիրն է՝ Պատժվո՞ւմ է արդյոք բուժսպասարկման համար ապօրինաբար գումար գանձելը, փորձագետը՝ ՀԵԻԱ անդամ, փաստաբան Անահիտ Հակոբյանը: Համաձայն «Վարչական իրավախախտումների մասին» ՀՀ օրենսգքրի 47.1-րդ  հոդվածի` Բժշկական  oգնություն և սպասարկում իրականացնողների կողմից պետության  կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական oգնության և uպաuարկման մաuին պայմանագրի առկայության դեպքում դրա իրավունքն ունեցող անձից բուժuպաuարկման համար վճարներ գանձելը կամ բժշկական oգնության և uպաuարկման ծառայությունների տրամադրումը մերժելն առաջացնում է տուգանքի նշանակում` հարյուր հազար դրամի չափով: 

Բացել ամբողջ տեքստը

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել