Խմբերի խտությունը և հաստիքացուցակը՝ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում

Կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը հրաման է ստորագրել, որով սահմանվում է պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների խմբերի խտությունը և նորմատիվները:

ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ
ԹԻՎԸ

1.

Ընդհանուր նշանակության նախադպրոցական հաստատություններում(մանկապարտեզներում, որտեղ իրականացվում են նախադպրոցական կրթական ծրագրեր և ապահովվում է երեխաների խնամքը)
մինչև 1 տարեկան
1-ից 3 տարեկան
3-ից 6 տարեկան

10-15
15-20
25-30

2.

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող (ֆիզիկական և հոգեկան զարգացման շտկողական աշխատանքների կարիք ունեցող) երեխաների թվի ծանրաբեռնվածության առավելագույն խտությունը սահմանվում է՝

մինչև 1 տարեկան

1-ից 3 տարեկան

3-ից 6 տարեկան

1 երեխա

մինչև 2 երեխամինչև 3 երեխա

3.

Թույլատրվում է ազգային փոքրամասնության երեխաներով խմբերի գործարկումը թերկոմպլեկտավորված համակազմի խտությամբ։

8-10

Ելնելով տեղական պայմաններից և առանձնահատկություններից, հիմնադրի կողմից կարող են սահմանվել երաշխավորվածից ցածր խտությամբ խմբեր՝ հիմնադրի կողմից լրացուցիչ բյուջետային միջոցների կամ հաստատության արտաբյուջեի առկայության դեպքում։

Թույլատրվում է սահմանամերձ գոտում, գյուղական, բարձրադիր և հեռավոր վայրերում տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից խմբերի համալրման կարգում կիրառել տարբերակված մոտեցում` ելնելով բնակչության պահանջարկի հաշվարկից և համայնքի բյուջեի հնարավորություններից»:

ՀԱՍՏԻՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԹԻՎԸ 1 ԽՄԲԻ ՀԱՇՎԱՐԿՈՎ

N

Նախադպրոցական խմբեր
Պաշտոնի անվանումը

6-օրյա աշխատանքային շաբաթի դեպքում

5-օրյա աշխատանքային շաբաթի դեպքում

 8 ժամ

9 ժամ

10
ժամ

12
ժամ

24
ժամ

8 ժամ

9 ժամ

10,5 ժամ

12 ժամ

24 ժամ

1.

Դաստիարակ
1,17

1,5

1,67

2

2,2

1,12

1,25

1,55

2

2

2.

դաստիարակի օգնական
1

1,25

1,25

1,5

1,5

1

1,1

1,15

1,25

1,5

3.

Մսուրային խմբեր
(Վաղ տարիքի առաջին, երկրորդ, կրտսեր տարիքի առաջին խմբեր)

դաստիարակ

դաստիարակի օգնական

8 ժամ

9 ժամ

1,4,

1,5

1,3,

1,33

10,5
ժամ

1,67

1,45

12
ժամ

2

1,75

24
ժամ

3.6

2,75

8 ժամ

9 ժամ

1,12

1,25

1

1,1

10,5

1,55

1,3

12 ժամ

2

1,5

24 ժամ

3

2,5

»:

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

N

Պաշտոնի անվանումը

Հաստիքային միավորների քանակը՝ կախված խմբերի թվից

1 խումբ

2 խումբ

3 խումբ

4 խումբ

5 խումբ

6 խումբ

7 խումբ

8 խումբ

9 խումբ

10 խումբ

11 խումբ

12 խումբ

1.

Տնօրեն

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.

Մեթոդիստ ուս.գծով
տնօրենի տեղակալ

0.25

0.25

0.5

1

1

1

1

1

1

1,25

1,25

1,25

3.

Բուժքույր

0.5

0.5

0.75

0.75

1

1

1

1

1

1

1

1

4.

Գլխ. հաշվապահ

0.5

0,5

0,5

0.5

1

1

1

1

1

1

1

1

6.

Տնտեսվար

0.25

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1

1

1

1

1

1

7.

Պահեստապետ

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,51

0,5

0,5

8.

Գործավար

0.25

0.25

0.5

0.5

0.5

1

1

1

9.

Շեֆ խոհարար

1

1

1

10.

Խոհարար

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

11.

Խոհարարի օգնական

0.5

0.5

0.5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12.

Օժանդակ բանվոր

0.25

0,5

0,5

0,5

0,5

0.5

1

1

1

2

2

2

14.

Դերձակ

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

15.

Լվացարար (շուրջօրյա
հաճախում ունեցող
մանկապարտեզում)

0,75

1

1

1,5

2

2,25

2,5

2,5

2,5

3

3

16.

Լվացարար

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

17.

Հավաքարար

0.5

0.5

0.5

0.5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

Իրավաբան.net

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել