Առցանց ուսուցման հնարավորություն՝ փաստաբանների համար

Ամերիկյան Իրավաբանների Ընկերակցության (ABA ROLI) հայաստանյան ներկայացուցչության կողմից մշակված առցանց ուսուցման հարթակը արդեն հասանելի է olp.advocates.am հասցեով:

Յուրաքանչյուր փաստաբան կիսամյակի կտրվածքով կարող է առցանց հարթակով լրացնել պարտադիր վերապատրաստման 4 ժամ և տարվա կտրվածքով 8 ժամ:

Առցանց հարթակը առաջարկում է հետևյալ դասընթացները՝

Դաս 1. Մինչդատական կալանքի թույլտվության վերաբերյալ դատական ակտերի առարկան և չափորոշիչները: Դասը վարում է Դավիթ Խաչատուրյանը, հաշվարկվում է պարտադիր վերապատրաստման 2 ժամ: http://olp.advocates.am/enrol/index.php?id=3

Դաս 2. Ապացույցներ, թեմա 1: Դասը վարում է Հայկ Ալումյանը, հաշվարկվում է պարտադիր վերապատրաստման 2 ժամ: http://olp.advocates.am/enrol/index.php?id=10

Դաս 2. Ապացույցներ, թեմա 2: Դասը վարում է Հայկ Ալումյանը, հաշվարկվում է պարտադիր վերապատրաստման 3 ժամ: http://olp.advocates.am/enrol/index.php?id=12

Դաս 2. Ապացույցներ, թեմա 3: Դասը վարում է Հայկ Ալումյանը, հաշվարկվում է պարտադիր վերապատրաստման 2 ժամ: http://olp.advocates.am/enrol/index.php?id=13

Դաս 3. Պաշտպանական ռազմավարության և մարտավարության մշակում: Դասը վարում է Հայկ Ալումյանը, հաշվարկվում է պարտադիր վերապատրաստման 2 ժամ: http://olp.advocates.am/enrol/index.php?id=15

Դաս 4. Պաշտպանը մինչդատական վարույթում: Դասը վարում է Հայկ Ալումյանը: Հաշվարկվում է պարտադիր վերապատրաստման 3 ժամ: http://olp.advocates.am/enrol/index.php?id=8

Դաս 5. Պաշտպանն առաջին ատյանի դատարանում: Դասը վարում է Հայկ Ալումյանը: Հաշվարկվում է պարտադիր վերապատրաստման 3 ժամ: http://olp.advocates.am/enrol/index.php?id=7

Դաս 6. Վկաների առերես հարցաքննության իրավունքը ըստ ՄԻԵԿ-ի: Դասը վարում է Դավիթ Խաչատուրյանը: Հաշվարկվում է պարտադիր վերապատրաստման 3 ժամ: http://olp.advocates.am/enrol/index.php?id=16

Դաս 7. Քրեական օրենքի գործողությունը ժամանակի ընթացքում և տարածության մեջ. մաս 1: Դասը վարում է Աննա Մարգարյանը: Հաշվարկվում է պարտադիր վերապատրաստման 2 ժամ: http://olp.advocates.am/enrol/index.php?id=30

Դաս 8. Քրեական օրենքի գործողությունը ժամանակի ընթացքում և տարածության մեջ նաս 2: Դասը վարում է Աննա Մարգարյանը http://olp.advocates.am/enrol/index.php?id=31

Դաս 9. Դատաբժշկական փորձաքննությունների իրականացման կարգը և տեսակները: Դասը վարում է Գ.Կ. Հարությունյանը: Հաշվարկվում է պարտադիր վերապատրաստման 3 ժամ: http://olp.advocates.am/enrol/index.php?id=33

Դաս 10. Բուժաշխատողի մասնագիտական իրավախախտումներ: Դասը վարում է Գ.Կ. Հարությունյանը: Հաշվարկվում է պարտադիր վերապատրաստման 3 ժամ: http://olp.advocates.am/enrol/index.php?id=34

Դաս 11. Քիմիկոտոքսիկոլոգիական փորձաքննության:Դասը վարում է Մ.Գ.Ակոպովան: Հաշվարկվում է պարտադիր վերապատրաստման 1 ժամ: http://olp.advocates.am/enrol/index.php?id=44

Դաս 12. Գենետիկայի կիրառումը դատաբժշկական և քրեագիտական փորձաքննություններում: Դասը վարում Մ.Գ.Ակոպովան: Հաշվարկվում է պարտադիր վերապատրաստման 1 ժամ: http://olp.advocates.am/enrol/index.php?id=44

Փախստականների, ապաստան հայցողների և նոր քաղաքացիություն ստացած անձանց վերաբերյալ դասընթացներ

Դաս 1․ Հաշվառում, անձնագրավորում և փաստաթղթավորում: Դասընթացավար` Իրինա Մկրտչյան : Հաշվարկվում է 1 ժամ: http://olp.advocates.am/enrol/index.php?id=64

Դաս 2․ Քաղաքացիության ձեռքբերում և դադարեցում: Դասընթացավար` Մարիամ Գևորգյան : Հաշվակվում է 1 ժամ: http://olp.advocates.am/enrol/index.php?id=65

Դաս 3․ Վիզայի և կացության կարգավիճակի տրամադրում: Դասընթացավար` Սրբուհի Մինասյան: Հաշվարկվում է 1 ժամ: http://olp.advocates.am/enrol/index.php?id=66

Դաս 4. Ապաստանի տրամադրման համակարգը ՀՀ-ում: Դասընթացավար՝ Պետրոս Աղաբաբյան: Հաշվարկվում է 1 ժամ: http://olp.advocates.am/enrol/index.php?id=68

Դաս 5․ ՀՀ-ում փախստական ճանաչված անձանց ինտեգրման հիմնախնդիրները: Դասընթացավար Իրինե Հակոբյան: Հաշվարկվում է 1 ժամ: http://olp.advocates.am/enrol/index.php?id=69

Դաս 6․ Փոքր և միջին բիզնեսի հարկային առանձնահատկությունները, հարկային օրենսդրության խախտման հետևանքները, փոքր և միջին բիզներսի խնդիրները: Դասընթացավար` Ալինա Ալեքսանյան: Հաշվարկվում է 4 ժամ:
http://olp.advocates.am/enrol/index.php?id=69

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել