Ստեղծվել է Մարդու իրավունքների պաշտպանին առընթեր զինծառայողների իրավունքների հարցերով փորձագիտական խորհուրդ

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի 2017 թվականի հունվարի 9-իորոշմամբ ստեղծվել է Պաշտպանին առընթեր Զինծառայողներիիրավունքների հարցերով փորձագիտական խորհուրդ: Այն կազմված էզինծառայողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտումգործունեություն իրականացնող հասարակական կազմակերպություններիներկայացուցիչներից եւ անկախ մասնագետներից (սոցիոլոգ, հոգեբան եւիրավաբան): Խորհրդի կազմում ընդգրկվել է նաեւ զինծառայողի ընտանիքիանդամ:

Խորհրդի նպատակն է աջակցել Պաշտպանին վեր հանելուզինապարտների, այդ թվում՝ զինծառայողների իրավունքներիպաշտպանությանն առնչվող խնդիրները եւ ներկայացնելու դրանց լուծմաննուղղված առաջարկներ: Խորհրդի կողմից կիրականացվեն նաեւզինապարտության եւ զինվորական ծառայության հետ կապվածօրենսդրության վերլուծություններ, ինչպես նաեւ Պաշտպանինկտրամադրվեն փորձագիտական գնահատականներ առանձին հարցերիվերաբերյալ:

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ

Իրավաբան.net

loading...

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել