«Խաղաղության երկխոսություն» հասարակական կազմակերպություն

«Քաղաքացիական վերահսկողությունը, որպես կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման գործիք» ծրագիր, իրականացնող` «Խաղաղության երկխոսություն» հասարակական կազմակերպություն (Լոռու մարզ)

Ծրագիր

Հաշվետվություն