«Տարածքային զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն

«Կոռուպցիոն ռիսկերը ներհիվանդանոցային դեղաշրջանառության տարբեր օղակներում» ծրագիր, իրականացնող` «Տարածքային զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն (Գեղարքունիքի մարզ)

Ծրագիր

Հաշվետվություն