«Փոքր և միջին բիզնեսի» հիմնադրամ

«ՓՄՁ հանրության համախմբում տեսչական գործընթացներում կոռուպցիոն դրսևորումների դեմ» ծրագիր, իրականացնող` «Փոքր և միջին բիզնեսի» հիմնադրամ (Երևան)

Ծրագիր

Հաշվետվություն