«Իրազեկ և պաշտպանված սպառող» հասարակական կազմակերպություն

«Պետպատվերի շրջանակներում տրամադրվող դեղերի ոլորտում առկա խնդիրներն ու գործընթացի կոռուպցիոն ռիսկերը» ծրագիր, իրականացնող` «Իրազեկ և պաշտպանված սպառող» հասարակական կազմակերպություն (Երևան)

Ծրագիր

Հաշվետվություն