Տեղեկատու

  Դիտվել է`

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ`
——————————————————————————————————————————————————

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմ

ք.Երեւան, Բաղրամյան պողոտա, 26,

Հեռախոս (+37410) 52-53-92, (+374 10) 52-23-64

Էլ. փոստ [email protected]

Վեբ կայք http://www.president.am

——————————————————————————————————————————————————
ՀՀ Ազգային Ժողով
——————————————————————————————————————————————————

ՀՀ Ազգային Ժողով

ք. Երեւան, Մարշալ Բաղրամյան 19,

Էլ. փոստ [email protected]

Վեբ կայք http://www.parliament.am/

———————————————————————————————————————————————-
ՀՀ Կառավարություն
——————————————————————————————————————————————————

ՀՀ Կառավարություն

ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն, 1,

Հեռախոս (+37410) 51-59-10

Վեբ կայք http://www.gov.am, www.e-gov.am

——————————————————————————————————————————————————
ՀՀ Դատարաններ
——————————————————————————————————————————————————

Տեսնել ցանկը

——————————————————————————————————————————————————
ՀՀ Դատախազություններ 
——————————————————————————————————————————————————

Տեսնել ցանկը

——————————————————————————————————————————————————
ՀՀ Ոստիկանություն
——————————————————————————————————————————————————

ՀՀ Ոստիկանություն

ք.Երևան, Նալբանդյան փ. 130,

Հեռախոս (+37410) 56-02-63, 59-67-10,

Էլ. փոստ [email protected]

——————————————————————————————————————————————————
ՀՀ Արդարադատության նախարարություն
——————————————————————————————————————————————————

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

ՀՀ, ք.Երևան, Հալաբյան փ. 41ա,

Քարտուղարություն (+ 37410) 31-90-96,

ՔԿԱ գործակալություն (+37410) 31-90-93
Անձնակազմի կառավարման բաժին (+37410) 31-94-40
Իրավական ակտերի փորձաքննության վարչություն (+37410) 38-02-26
Լրատվական ծառայություն (+37410) 38-01-55

Էլ. փոստ [email protected]
Վեբ կայք www.moj.am

——————————————————————————————————————————————————
ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան
——————————————————————————————————————————————————

ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան

ՀՀ, ք.Երևան, Պուշկինի 56ա,

Հեռախոս (+37410) 53 76 51,

Ֆաքս (+37410) 53 88 42,

Էլ. փոստ [email protected]

Վեբ կայք www.ombuds.am, http://www.pashtpan.am/

——————————————————————————————————————————————————
ՀՀ Փաստաբանների Պալատ
——————————————————————————————————————————————————

ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ՀՀ, Երևան, Զաքիյան 3,

Հեռախոս (+374)-10-547128

ֆաքս (+37410) 565761

 

Հանրային Պաշտպան

ք. Երևան, Կորյունի 8շ., 5բն,

Հեռախոս (+37410) 58 60 15

Ֆաքս (+37410) 58 38 44

——————————————————————————————————————————————————
Իրավաբանական ընկերություններ
——————————————————————————————————————————————————

Տեսնել ցանկը

——————————————————————————————————————————————————
Իրավաբանական և Իրավապաշտպան ՀԿ-ներ
——————————————————————————————————————————————————

Տեսնել ցանկը

——————————————————————————————————————————————————
Տեղեկատվական որոնողական համակարգեր
——————————————————————————————————————————————————

Դատական տեղեկատվական համակարգ

Վեբ կայք www.datalex.am
«ԻՐՏԵԿ» Իրավական Տեղեկատվական կենտրոն ՓԲԸ
ք. Երևան, Աբովյան փող., 36 շենք (մուտքը Մոսկովյան փող. կողմից),

(+37410) 527950, (+37410) 569085

Էլ.փոստ [email protected]

Վեբ կայք http://www.irtek.am/

 

Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ

ք. Երևան Տիգրան Մեծի 4, 5-րդ սենյակ

(+37410) 544441, 565078, 565012

Վեբ կայք http://www.arlis.am

 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոնողական համակարգ

Վեբ կայք http://cmiskp.echr.coe.int

——————————————————————————————————————————————————
Իրավաբանական գրադարան
——————————————————————————————————————————————————

Իրավաբանական գրադարան

——————————————————————————————————————————————————
Ֆ. Ջեսափի անվան միջազգային իրավունքի դատախաղ մրցույթ
——————————————————————————————————————————————————

Ֆ. Ջեսափի անվան միջազգային իրավունքի դատախաղ մրցույթ

Մրցույթի ՀՀ ազգային կազմակերպիչ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա

ք.Երևան, Նալբանդյան 7, բն. 2,
Հեռախոս (374 10) 540199,
Ֆաքս (374 10) 580299,
էլ. փոստ [email protected]

Վեբ կայք http://www.jessup.am

 

Հայաստանի Ջեսափի ակումբ

ք.Երևան, Նալբանդյան 7, բն. 2,
Հեռախոս (374 10) 540199,
Ֆաքս (374 10) 580299,
էլ. փոստ [email protected]

Վեբ կայք http://club.jessup.am/

——————————————————————————————————————————————————
Իրավաբանական բուհեր և ԲՈՒՀ-երի իրավաբանական ֆակուլտետներ 
——————————————————————————————————————————————————

Տեսնել ցանկը

——————————————————————————————————————————————————
Օգտակար այլ հղումներ
——————————————————————————————————————————————————

http://www.ayla.am

http://www.aac.am

http://www.lawfoundation.am

http://www.jessup.am

http://www.la.am

http://club.jessup.am/

http://www.ilsa.org

http://www.elsa.org

http://lawschool.westlaw.com

http://www.un.org/

http://www.unhcr.org/

http://www.greco.eu

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp

http://www.coe.int/

http://www.echr.coe.int/echr/

http://europa.eu/

http://iacconference.org/

http://www.transparency.org/

http://www.nacc.go.th/main.php?filename=index

http://www.tiri.org/

http://www.weforum.org/

http://www.oecd.org/

http://www.worldbank.org/

Լրահոս

Հետևեք մեզ Facebook-ում

  Պատուհանը կփակվի 6 վայրկյանից...   Փակել